Meto Pro

Eit rådgivande
ingeniørfirma
innan bygg.

number 1

Idé

Idégenerering og planlegging: Utvikle og finslipe idear og planar for bygningen i tråd med kundens behov og ynskjer.

number 2

Utvikle

Utvikling og implementering: Bygge og implementere bygningen i tråd med planane og spesifikasjonane som vart definerte i første steg.

number 3

Ferdig løysning

Me tilbyr vedlikehald for å sikre at bygningen fungerer optimalt og oppfyller kundens behov over tid.

Bustad+1+Lærdal+med+anneks+strekskisse+3

Litt om oss

Skreddarsydde og funksjonelle løysingar

«Me skapar skreddarsydde og funksjonelle løysingar av høg kvalitet for å oppfylle kundens behov og ynskjer innan bygg, hus og hytter.»

Meto Pro AS er ein erfaren aktør innan byggjebransjen. Me tilbyr ei rekkje tenester innanfor bygg, hus og hytter, som inkluderer prosjektering av hytter, hus, tilbygg og næringsbygg. Vårt mål er alltid å oppfylle kundens behov og ønskjer ved å skape skreddarsydde og funksjonelle løysingar av høg kvalitet. Me har ein dyktig og erfaren stab som alltid er klare til å ta fatt på nye utfordringar og oppdrag.

Tenestar me tilbyr

Prosjektering

Me utfører prosjekteringstenester for bygg, hus, hytter, tilbygg og næringsbygg for å sikre optimal funksjonalitet og kvalitet i alle delar av byggjeprosessen.

Visualisering i 3D

Me tilbyr visualisering av bygg og konstruksjonar i 3D for å gi kunden ein realistisk forståing av korleis prosjektet vil sjå ut før det blir bygd.

Anbodsdokument

Me utarbeider anbods- og tilbodsdokument for å sørge for ein effektiv og rettferdig anbodsprosess.

Prosjektstyring

Me levera prosjektstyringstenester for å sikre effektiv og strukturert gjennomføring av prosjekt.

Byggsøk

Me kan ta hand om søknadsprosessen for å sikre at prosjektet ditt vert godkjent i samsvar med gjeldande reglar og forskrifter.

Dokumentasjon

Me tilbyr dokumentasjon av bygg og konstruksjonar etter ferdigstilt prosjekt for å sikre at kunden har relevant og nødvendig dokumentasjon for vidare drift, vedlikehald og forvaltning.

Teknisk teikning

Me kan utføra teknisk teikning og utarbeider teikningsgrunnlag for å sikre nøyaktig og presis utføring av prosjekter.

metoprofav

Frå ide til ferdig løysning

Vi tek kundens idear og ynskjer og omset dei til ferdige og funksjonelle løysingar. Frå planlegging, prosjektering og gjennomføring til dokumentasjon og leveranse, er vi ein påliteleg partner som sikrar at prosjektet blir levert i samsvar med kundens krav og forventningar.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for ein
uforpliktande prat