Tenestar me tilbyr

Me ynskjer å tilby våre tenestar til både private og næringskundar

Meto Pro har sentralgodkjenning i følgjande tiltaksklassar:

 • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Konstruksjonsikkerheit i tiltaksklasse 1
 • Søkjar ( for alle typar tiltak) i tiltaksklasse 2

Godkjenningsbevis

ansvarsrett
sentral godkjenning

Våre tenestar

 • Prosjektering (hytter, hus, tilbygg, næringsbygg)
 • Visualisering i 3D
 • Anbodsdokument
 • Prosjektstyring
 • Byggsøk
 • Dokumentasjon (FDVU)
 • Teknisk teikning
 • Oppteikning av bygg (digitalisering av gamleteikningar)
 • Brann- og rømningsplanar
 • Idèskisser
 • Tomteplanar

Programvare

 • Arcihicad 26
 • ArchiTerra
 • Solibri Model Checker
 • MS Office 365/2016
 • Adobe Acrobat XI Standard
 • TreDim 17.8.1
 • Holte SmartKalk
 • Holte portalen (SØK, prosjektstyring og KS/HMS)
 • ISY Beskrivelse

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for ein
uforpliktande prat